martes, febrero 16, 2010

O fosal de blogs-2


Ya fa un tiempo escribí sobre o fosal de blogs, güei he beyiu o blog de o Rolde Choben d'o PAR y ye en a mesma tesitura.

A zaguera dentrada ye de chunio de 2008, no sé, encara que ista chen no me fan guaire de grazia sí que me da una miqueta de pena beyer o blog en o fosal. Sentimental que ye uno.

No hay comentarios: