viernes, septiembre 26, 2008

Mihia jan dizu katuak?‏

Me han nimbiau isto dende aek, y anque d'a chen que leiga iste blog ye difízil que belún se pueda apuntar ye bueno compartir y espardir ideyas.

********************

mihia jan dizu katuak? Batzuetan horrela dirudi, ezta? Batez ere euskara ikasten ari garenean eta euskaltegian irakasleak zerbait galdetzen digunean. Buruan oso argi dugu zer esan nahi dugun, baina esaldiak ez du burutik mihirako bidaia egiten, eta esan nahi dugun hori ez zaigu ahotik ateratzen. Badakigu hasierako ahalegina dela zailena, lotsa galdu egin behar dela, eta erabileraren poderioz, gero eta errazago mintzatzen garela. Bada, hori gogoan hartuta ekin dio AEK-k ikasturte honetako matrikulazio kanpainari. Horregatik ikusiko duzue nonahi AEKren karteletako katua, isiltasunarekin eta ez hitz egitearekin lotua dagoen etxeko aberea. Badirudi katu horrek mihia jan diela euskaraz aritzeko erraztasunik ez daukatenei, euskaraz zerbait jakin arren askatzen ez direnei, inoiz egin eta ahaztu egin dutenei... finean, euskaldun aktiboak izateko zailtasunak dituztenei. Katuak jan die mihia horiei guztiei, eta AEK horri irtenbidea ematera dator, milaka hiztun berri sortzen baititu urtero bere lanari esker. AEK-k mutuak ere hizketan jartzen dituela esan daiteke ia. Nola? Bada, lagunduz. Horregatik ikusiko duzue txakurra ere AEKren matrikulazio kanpainako karteletan, txakurra laguntasunaren eta leialtasunaren eredua delako, lerari tiraka, artzaintzan, sorospenetan, itsu-gidari! tzan, etxe-zaintzan... ez zaio alferrik deitu “gizakiaren lagunik onena”. AEK-k eskarmentua eta jakinduria du euskararen irakaskuntzan, urte askoren buruan garatua eta arautua, eta amistosamente, adiskidetasunez, aplikatzen duen zientziaren ondorioz, irakaskuntza pertsonalizatua eskaintzen du.
mihia jan dizu katuak? ¿te ha comido la lengua el gato? A veces parece que sí, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos aprendiendo euskara y el irakasle nos pregunta algo. Tenemos claro lo que queremos decir pero en el recorrido desde la cabeza a la lengua algo falla y la frase no termina de salir. Sabemos que el primer intento es el que más cuesta, que hay que perder la vergüenza y que, a fuerza de practicarlo, cada vez resulta más sencillo. AEK ha diseñado su campaña de matriculación teniendo todo esto muy presente. Por eso podréis ver en la calle un gato en los carteles de AEK; animal doméstico que relacionamos con el silencio. Éste gato puede que sea el que ha comido la lengua a los que no tienen facilidad para hablar en euskara, a los que a pesar de saber algo no consiguen soltarse, a los que antes sí podían hablar en euskara pero ahora se les ha olvidado… en definitiva, a los que tienen dificultades para ser euskaldunes activos. El gato les ha comido la lengua, pero AEK, que crea miles de vasco-parlantes al año, tiene el remedio. Casi se puede decir que AEK hace hablar hasta a los mudos. ¿Cómo? Pues ayudándolos, cómo si no. Por eso veréis también un perro en los carteles de AEK, porque el perro, ejemplo de ayuda y fidelidad, tira del trineo, a! yuda al pastor, colabora en los salvamentos, sirve de lazarillo, guarda el hogar… no en vano se dice que el perro es “el mejor amigo del hombre” (y de la mujer, añadimos nosotros). AEK acumula el bagaje y la experiencia de décadas trabajando en la enseñanza del euskara a adultos, una experiencia y una sabiduría que es ya toda una ciencia: la ciencia de enseñar la lengua amistosamente.

No hay comentarios: