martes, abril 21, 2009

Luenga de fumo
Miercols 22. ZÉSAR BIEC: Rezenta-falordias en aragonés "O dragón Balero, San Chorche y atras falordias de dragons" . En a Biblioteca Monezipal "Antonio Durán Gudiol", á ras 18 oras.

Presentazión d'o libro "O fuego que nunca no s'amorta", de ZESAR BIEC. En a Biblioteca Monezipal "Antonio Durán Gudiol", á ras 19 oras.

DECHUSBAN (mosica). En o Zentro Cultural d'o Matadero, á ras 22:30 oras.

Chuebes 23. DINGOLONDANGO: "Yésica, un abrió d'agora" (teyatro en ansotano). En o Zentro Cultural d'o Matadero, á ras 20 oras.

No hay comentarios: